บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้วยความเต็มใจ
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ

สำนักกฎหมายฐิติวัจน์ยินดีให้บริการปรึกษาเรื่องกฎหมาย และรับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญาทั่วราชอาณาจักร โดยเรายังมีบริการงานรับรองลายมือชื่อและเอกสาร โนตารีพับลิค (Notary Public) โดยทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 20 ปี ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน

สำนักกฎหมายฐิติวัจน์
ติดต่อเรา : 081-1776869 , 084-5161652 อีเมลล์ : titivaj@hotmail. com
Facebook : ทนายความชลบุรี Titivaj Lawoffice
ที่ตั้งสำนักงาน : 119/16 หมู่ที่ 4 ซ.บ้านสวนเศรษฐกิจ1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ทนายภราดร โรจนเดชานนท์ เกล้าถวาย หนังสือพระไตรปิฏกฉบับศาสนาสุภาษิต แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา จ.ชลบุรี

ทนายภราดร โรจนเดชานนท์ กรรมการสภาทนายความจังหวัดชลบุรี ได้เข้ามอบเงินจำนวนห้าหมื่นบาท เพื่อสมทบทุนสร้างที่ทำการสภาทนายความ โดยมีนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความและคณะกรรมการ บริหารสภาทนายความ เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ณ สภาทนายความ